JAKUB DYSZKIEWICZ​

  • trener pracujący od lat z młodzieżą,
  • sądowy kurator społeczny,
  • edukator;

od lat współtworzy przestrzeń działania w ogniwie do spraw nieletnich jednego z łódzkich komisariatów; na temacie bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz profilaktyce uzależnień zna się w mozaikowym zespole jak nikt; optymista, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych; miłośnik rozwoju osobistego pozostający w nieustannym ruchu; najlepiej czuje się pracując z drugim człowiekiem.

Scroll to Top