Szkolenie z oceniania zachowania

Po drugiej stronie lustra

Wystawianie ocen z zachowania sprawia Wam wiele problemów? Czujecie, że żadna opcja nie jest wystarczająco sprawiedliwa? Prowadzicie niekończące się dyskusje z kolegami, którzy nie zgadzają się z wystawioną przez Was oceną? Możecie to zmienić. To szkolenie jest dla Was.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dostrzeżecie znaczenie pracy wychowawczej przy rezygnacji z punktów za zachowanie;
 • dowiecie się jak przenieść odpowiedzialność za swoje zachowanie i jego ocenę na ucznia;
 • dowiecie się, jak wzmacniać pozytywne nawyki;
 • rozwiniecie kompetencje metodyczne i wzbogacicie warsztat pracy o nowoczesne praktyki, metody i narzędzia sprzyjające rozwijaniu kompetencji społecznych.

W ramach szkolenia:

 • przeanalizujemy potrzeby Waszego zespołu;
 • przeprowadzimy warsztaty stacjonarne:
  • omówimy istotę i znaczenie oceniania zachowania w szkole;
  • przeanalizujemy wybrane przypadki w oparciu o system punktowy;
  • zaplanujemy budowę alternatywnego narzędzia sprzyjającego poprawie zachowania;
 • przedstawimy podsumowanie i wskazówki do dalszej pracy;
 • przeprowadzimy, na życzenie, konsultacje grupowe online ( do wykorzystania w okresie 1 miesiąca po szkoleniu).

Materiały dla uczestników:

 • E-narzędziownik, który zawiera praktyczne rozwiązania, w tym:
  • kartę samooceny;
  • przykładowy system oceniania zachowania;
  • zaświadczenie o udziale.
Szkolenie z oceniania kształtującego

Od oceny do rozwoju

Ocenianie uczniowskich prac spędza Wam sen z powiek? Zastanawiacie się nad obiektywnością i sprawiedliwością wystawianych ocen? Szukacie narzędzia wspierającego samodzielność ucznia w zdobywaniu wiedzy? Mamy dla Was rozwiązanie

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dostrzeżecie znaczenie pracy dydaktycznej opartej na mocnych stronach uczniach z wyłączeniem motywacji zewnętrznej w postaci ocen;
 • dowiecie się jak przenieść odpowiedzialność za proces uczenia się na ucznia;
 • zobaczycie się, jak wesprzeć ucznia w planowaniu własnej pracy;
 • rozwiniecie kompetencje metodyczne i wzbogacicie warsztat pracy o nowoczesne praktyki, metody i narzędzia sprzyjające rozwojowi ucznia.
 •  

W ramach szkolenia:

 • przeanalizujemy potrzeby Waszego zespołu;
 • przeprowadzimy warsztaty stacjonarne:
  • omówimy różnice pomiędzy ocenianiem sumującym i kształtującym;
  • przeanalizujemy wybrane działania uczniowskie w świetle obu systemów oceniania;
  • wskażemy rolę i znaczenie poprawnego formułowania wymagań oraz informacji zwrotnej;
  • zaproponujemy narzędzia wspierające proces oceniania kształtującego.
 • przedstawimy podsumowanie i wskazówki do dalszej pracy;
 • przeprowadzimy, na życzenie, konsultacje grupowe online ( do wykorzystania w okresie 1 miesiąca po szkoleniu).

Materiały dla uczestników:

 • E-narzędziownik, który zawiera praktyczne rozwiązania, w tym:
  • kartę samooceny;
  • propozycje rozwiązań służących przekazywaniu informacji zwrotnej;
  • zaświadczenie o udziale.
 •  
Szkolenie z innowacyjnych metod nauczania

W krainie nieskończonych możliwości

Szkolenie dla chcących rozszerzyć edukacyjny warsztat z wykorzystaniem nowych form i metod pracy. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dowiesz się, jak prawidłowo opracować plan innowacji;
 • prześledzić proces tworzenia nieszablonowych działań;
 • poznasz przykładowe innowacje wdrażane na naszych przez naszych edukatorów;
 • zaplanujesz własną innowację.
Scroll to Top