Mozaika Edukacyjna

II Ogólnopolska Konferencja Mozaiki Edukacyjnej "Relacje w Innowacji"

Jak zwykle wszystkie wykłady, warsztaty i inne niespodzianki toczyć się będą w pod edgidą relacji. Na wydarzeniu rozmawialiśmy o: "Od inspiracji do działania – moja droga zmian" - wykład Luizy Kalinowskiej-Skutnik, „Czego (nie)uczy szkoła? O związkach edukacji z biznesem” - wykład Karoliny Golec-Szlawskiej oraz "Gamifikacja w edukacji" warsztaty Joanny Leszczyńskiej, "U-Ważność. Daj się posłuchać..." warsztaty Barbary Michalskiej, "Stawiam na rozwój! Praca metodą Montessori." - warsztaty Doroty Krawcewicz, "Czytanie na receptę – przykład warsztatów biblioterapeutycznych.... " - warsztaty Dariusza Staniszewskiego.

Prelegenci

Luiza Kalinowska-Skutnik


Edukator, pedagog, plastyk i coach. Założycielka Fundacji Rozwoju Edukacji i Kreacji FREAK,

Karolina Golec-Szlawska


Dr. nauk ścisłych. Zmienia tematykę od studiów matematyczno-informatycznych aż po… naukowe podstawy treningu koni.

Joanna Leszczyńska


Polonistka związana ze Szkołami MIKRON w Łodzi, absolwentka neurodydaktyki, inicjatorka wielu konkursów i projektów.

Barbara Michalska


Pedagożka, socjoterapeutka, terapeutka pedagogiczna, certyfikowana terapeutka ręki. Współzałożycielka i trenerka fundacji EduKABE

Dorota Krawcewicz


Nauczycielka przedszkola, pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, autorka powieści , wierszokletka.

Dariusz Staniszewski


Poeta, redaktor antologii poezji współczesnej, współzałożyciel, frontman i autor tekstów zespołu „Przykrańcówka”, kustosz.

Mozaikowa Inspirownia

Koniec wakacji okazał się doskonałym czasem, by omówić zasady współpracy, obowiązujące wszystkich przystępujących do „Mozaiki Edukacyjnej". Społeczności uczącej się”. Pracując warsztatowo, w małych zespołach, opracowaliśmy szereg wytycznych, dzięki którym wiemy, czym chcemy by stała się powstająca sieć. Odwołując się do czterech fundamentalnych filarów: odpowiedzialności, relacji, projektowości oraz otwartości, określiliśmy konkretne działania, które chcemy wspólnie podejmować.

Mozaikowy Hackathon

15 czerwca 2019 roku, w Szkołach MIKRON w Łodzi odbył się pierwszy #hackatonEdukacyjny pod szyldem Mozaiki Edukacyjnej. Podczas spotkania zebrani edukatorzy dzielili się doświadczeniem, związanym z budowaniem relacji. Wspólnie tworzyliśmy mapy obrazujące przestrzenie, z których warto czerpać inspirację. Omawialiśmy również płaszczyzny, nad którymi warto pracować, by budować pełniejsze relacje (nie tylko na linii nauczyciel- uczeń, ale również uczeń- uczeń, nauczyciel- rodzic). Każda z osób obecnych na spotkaniu dołożyła swoja cegiełkę do bazy pomysłów, pozwalających między innymi na kształtowanie samoświadomości, co korzystanie wpływa na proces uczenia się.

I Ogólnopolska Konferencja Mozaiki Edukacyjnej "Zacznijmy od Relacji"

Partnerzy

Inicjator

Facebook

www.facebook.com/mozaikaedukacyjna/